Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR     :

a- SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                                   : Lokumland Ahmet Kunt

Adresi                                    : Fatih Sultan Mehmet Mah. Aheste Sok. 1/C 34771  

  Ümraniye/ISTANBUL

İnternet (Web) Sitesi           : https://lokumlandonline.com/

                                                 https://lokumlandshop.com/

Mersis No                              : 2291894542600013

Telefon                                  : +90 532 237 9138

Faks                                        :

Email                                     : online@lokumland.com.tr

 

b- ALICI BİLGİLERİ           :          

Adı/Soyadı/Ünvanı              :

Adresi                                     :

Telefon                                  :

Faks                                        :

Email                                     :

 

MADDE 2 – KONU             : İşbu sözleşmenin konusu SATICI’nın internet sitesi üzerinden ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü    :

Marka/Model                     :

Rengi                                    :

Adedi /Miktarı                    :

Satış Fiyatı                           :

Kargo Ücreti                       :

Ödeme Şekli                       :

Teslimat Adresi                  :

Teslim Edilecek Kişi         :

Fatura Adresi                      :

 

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER:

4.1 – ALICI Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – SATICI, sipariş edilen ürünü 1-4 iş günü içerisinde kargo şirketine teslim edecektir. Kargo şirketi yurt içi siparişlerinde tahmini 1-3 iş günü içerisinde; yurt dışı siparişlerinde tahmini 2-5 iş günü içerisinde ürünü teslimatı yapacaktır. (Özel üretim ürünlerin teslim süreleri imalat zamanına göre farklılık göstermektedir. Bu tür ürünlerin teslimat bilgileri ve süreleri ürün sayfalarında belirtilmiştir.) Bu süreler SATICI’nın müşteri memnuniyeti açısından hedeflediği süreler olup azami teslim süresi, siparişin onaylanmasıyla başlayan 30 günlük süreyi aşmayacaktır. Yasal 30 günlük sürenin aşılması halinde ALICI’nın sözleşmeden cayma hakkı saklıdır.

 

4.3 - Sözleşme konusu ürün ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu değildir.

 

4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olan ürünü 3 gün içinde SATICI’ya aynen iade etmekle yükümlüdür.

 

4.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemeyecek ise, durumu gecikmeden ALICI’ya ALICI’nın işbu sözleşme kapsamında bildirdiği iletişim kanallarından en az biri aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini SATICI’nın yukarıda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla SATICI’ya bildirmek suretiyle kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

4.8 - ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI ya aittir.

4.9 - Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.10 - Yurt dışına teslim edilmek üzere verilen siparişlerde gümrük veya ithalat ücreti satış bedeline dahil olmayıp ortaya çıkabilecek masraflardan ALICI sorumludur. Gümrükten kaynaklı ücretlendirmeler SATICI tarafından önceden bilinebilmesine imkan bulunmadığından ALICI, siparişi onaylamadan önce bulunduğu yerdeki gümrük müdürlüğüyle iletişime geçerek olası masraflar hakkında bilgi alma yükümlülüğünde olduğunu kabul eder.

4.11 - ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 5 uyarınca hazırlanan “Ön Bilgilendirme Formu”nda düzenlenen hususlar hakkında işbu sözleşmenin kurulmasından önce bilgilendirildiğini kabul eder.

 

4.12 - 18 yaşından küçükler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alışveriş yapamaz.

 

 

MADDE 6 - TESLİMAT

6.1 - SATICI, web sitesinde  ilan ettiği teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim adresi yurtiçi olan siparişlerde UPS Express; teslim adresi yurtdışı olan siparişlerde ise UPS Express veya DHL Express kargo firmaları tarafından teslimat yapılacaktır. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesi gibi ALICI’nın kusuru veya ihmali sebebiyle oluşabilecek giderler ALICI ya aittir.

 

6.2 – ALICI, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1 – MADDE 8’de belirtilen Cayma Hakkının Kullanılamayacağı ürünler haricinde ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal firma adına düzenlenmişse, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri “iade faturası” kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) Cayma hakkı kapsamında iade edilen ürüne ait satış bedeli 14 (on dört) gün içinde ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal kesintiler iade edilemez.

 

7.2 – Cayma hakkı kapsamında SATICI’nın MADDE 6’da belirttiği taşıyıcı firma aracılığıyla ürünün geri gönderilmesi şartıyla, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu olmayacaktır. Ancak ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın ALICI’dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

7.3 -  ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on gün) içinde malı SATICI’ya geri göndermekle yükümlüdür.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a- ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler

b- Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler

c- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler

 

 

MADDE 9 – KREDİ KARTI İADE PROSEDÖRÜ

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır:


ALICI ürünü taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI,Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

MADDE 11 – SON HÜKÜMLER

11.1 -İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

11.2 – ALICI işbu sözleşmenin nüshasına https://lokumlandonline.com/ web sitesinden her zaman ulaşabileceği gibi SATICI tarafından ALICI’nın yukarıda bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir.

 

11.3 – ALICI, bildirdiği iletişim bilgilerinin doğruluğunu tahhüt eder.